Farr Péter - ADR Biztonsági tanácsadó és szakértő
|
info@adrszallito.hu
|
+36 30 219 7284
Ingyenes cégfelmérés

Mikor kell ADR biztonsági tanácsadót alkalmazni?

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás írja elő, hogy ADR biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia minden olyan vállalkozásnak, amelyik veszélyes árut közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást, egy szóval tevékenységet végez.

ADR tanácsadói munkát tehát, csak olyan személy végezhet jelenleg hazánkban és egész Európában, aki a hatóság által is regisztrálva van és érvényes igazolvánnyal rendelkezik. Továbbá az ADR biztonsági tanácsadó csak úgy állhat munkába, ha a vállalkozás a kinevezéséről, 15 napon belül írásban tájékoztatja a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, valamint a tanácsadónak is igazolnia kell ezt írásban a hatóság felé. A kinevezés megszüntetésekor pedig ugyanez a procedúra vár mind a vállalkozásra, mint pedig az ADR biztonsági tanácsadóra. Hogy mi a tanácsadó feladatköre, azt kormányzati rendelet írja részletesen elő. Lényegében, vagy egyszerűen megfogalmazva az ADR biztonsági tanácsadó feladata a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenység teljes körű ellenőrzése. Folyamatosan monitorozza a szállítási folyamatot és igyekszik annak veszélyességét a lehető legminimálisabb szintre szorítani. Azon cégek vagy vállalkozások, akiknek az előírás ellenére sincs kijelölt ADR biztonsági tanácsadója hatósági bírságot kapnak, melynek összege 300.000 forint!

ADR biztonsági tanácsadóként az alábbi feladatokat látom el cége számára:

  • gondoskodok arról, hogy a vállalkozásnál olyan veszélyes áru szállítási rendszer legyen kialakítva, amely a feladatokat, eljárásokat és a felelősségeket egyaránt tartalmazza
  • a jogszabályok, előírások betartását figyelemmel kísérem, ellenőrzéseket tartok
  • elkészítem a veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó tevékenység szabályzatát, ellenőrzöm a kapcsolódó technológiai utasításokat, eljárásrendeket
  • a vállalkozás szállításban érintett alkalmazottait képzésben (általános, osztályspecifikus, szerepkörönkénti) részesítem
  • kivizsgálom baleseteket, ezekről jelentést készítek
  • tanácsot adok és segítek a vállalkozásának a szállítóeszközök, járművek, csomagolások beszerzésénél
  • részt veszek a kapcsolódó alvállalkozók, illetve harmadik fél kiválasztásában, megfogalmazom a követelményeket
  • éves jelentést készítek vállalkozásának a veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységekről