Farr Péter - ADR Biztonsági tanácsadó és szakértő
|
info@adrszallito.hu
|
+36 30 219 7284
Ingyenes cégfelmérés

Ingyenes cégfelmérés

Ingyenes cégfelmérés

Tényleg ingyenes? Hol a csapda?

Igen, valóban ingyenes! Magyarország területén bármely telephelyre kimegyek és ADR biztonsági szakértő szemmel felmérem az adott vállalkozás veszélyes áruszállítással kapcsolatos kockázatait. Ez semmilyen költséggel nem jár!

A felmérés alapelvei

A tanácsadói feladatok legelső mozzanataként javasolt a vállalkozás veszélyes áruk szállításában elfoglalt helyzetének teljes körű felmérése. Ennek során különösen az alábbi körülményeket szükséges megvizsgálni:

 • Milyen veszélyes anyagok szállításában vesz részt a vállalkozás – helyesen megtörtént-e a szállított anyagok ADR szerinti besorolása?
 • Milyen ADR szerinti felelősségekkel (feladó, csomagoló, be-, kirakó, szállító, címzett stb.) rendelkezik a vállalkozás?
 • Általánosan rendelkezik-e a vállalkozás a tevékenységéhez előírt személyi és tárgyi feltételekkel?
 • Az alkalmazott szállítójárművek műszakilag, illetve okmányok, felszerelés tekintetében megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak? El vannak-e rajtuk helyezve a nagybárcák, narancssárga táblák, a környezetre veszélyes, vagy magas hőmérsékletű anyagokra, a korlátozott mennyiségben szállított árukra vonatkozó jelölések stb?
 • A szállítással összefüggő felelősségi körökben dolgozó személyzet rendelkezik-e az előírt okmányokkal, jogosultságokkal (járművezetői bizonyítvány, pályaalkalmassági igazolás, tűzvédelmi szakvizsga, írásbeli utasítás, fuvarokmány stb.)?
 • A szállításokhoz használt csomagolóeszközök (kannák, hordók, IBC-k, ládák stb.), tartányok, konténerek kivitel, épség, egyéb feltételek vonatkozásában alkalmasak-e a szállítások elvégzésére? Rendelkeznek-e az előírt veszélyességi bárcákkal, UN számokkal és egyéb jelölésekkel?
 • Megfelelően megtörténtek-e az előírt, ADR szerinti, dokumentált képzések az ebben érintett munkatársak részére?
 • Rendelkezésre áll-e a veszélyes áruk szállítási résztevékenységeire előírt személyi felszerelés, kármentesítő anyagok, eszközök stb.
 • A résztevékenységek végzése erre alkalmas infrastruktúra (raktárak, létesítmények) igénybe vételével történik-e?
 • A szállításba bevont alvállalkozók, partnerek tevékenységére nézve rendelkezésre áll-e kielégítő tartalmú szerződés, megállapodás?
 • A szállításba bevont alvállalkozók, partnerek rendelkeznek-e megfelelő felkészültséggel, az előírt szakemberekkel a vállalt munkavégzéshez?
 • A vállalkozás eleget tesz-e valamennyi, a veszélyes áruk szállítására érvényes jogszabályi előírásnak?

Mentességek és betartandó előírások

A vizsgálat elvégzése magától értetődő a tanácsadó kinevezésére kötelezett vállalkozásoknál röviddel a tanácsadói szerződés megkötését követően. Az ADR valamely mentessége szerint szállító vállalkozások számára viszont sok esetben nem lehet egyértelmű, hogy több – kevesebb előírás betartására szintén kötelezettek.

Egyes mentességet élvező szállításokra többek között az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Az ADR 1.3 fejezete szerinti dokumentált, tanácsadói képzéseket valamennyi érintett munkatárs részére legritkábban kétévente el kell végezni. A képzéseket dokumentálni kell és megtörténtükről minden dolgozó részére igazolást kell kiállítani.
 • Az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességet élvező szállítások során számos veszélyes áru – előírás (így például a küldeménydarabokra, a fuvarokmányokra, egyes felszerelési tárgyakra stb. vonatkozó előírások) ugyanúgy betartandók.
 • A korlátozott és engedményes mennyiségekben csomagolt veszélyes áruk szállítására továbbra is számos ADR-előírás érvényes. A teljesség igénye nélkül felmerülnek dokumentálási, csomagolási és járműjelölési előírások.

Ennek megfelelően valamennyi, veszélyes áru szállításában érintett vállalkozásnál indokolt a tevékenység tanácsadói felmérése. A felmérésről a tanácsadó jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a tevékenység során feltárt hiányosságokat és az azok feloldására tett felelős, írásos javaslatot.

Felelősség

Az írásbeli szaktanácsért, annak teljes körű terjedelméért a tanácsadó erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik. Utóbbira nézve javasolt ellenőrizhető felelősségbiztosítással rendelkeznie. A tanácsadó által átadott írásbeli javaslat átadását követően a tanácsadó felelőssége megszűnik azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozás a megtett javaslatokat betartja-e.

Érdeklődik?

Vegye fel velem a kapcsolatot a hét bármely napján. Írjon vagy hívjon bizalommal!
info@adrszallito.hu+36 30 219 7284

Kapcsolatfelvétel