Farr Péter - ADR Biztonsági tanácsadó és szakértő
|
info@adrszallito.hu
|
+36 30 219 7284
Ingyenes cégfelmérés

Biztonsági tanácsadás

Biztonsági tanácsadás

Tanácsadói feladatok ismertetése

A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áruk közúti, vasúti, vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások számára biztonsági tanácsadó kinevezését írja elő.

Az ebben érintett tevékenységek az alábbiak:

  • feladás (fuvaroztatás)
  • csomagolás
  • járműbe, hajóba, vasúti kocsiba történő berakás, illetve abból való kirakás
  • tartány töltése, ürítése
  • szállítás (fuvarozás)

A tanácsadói tevékenységet csak az adott veszélyes áru – osztályokra kiállított, le nem járt érvényességű bizonyítvánnyal rendelkező, hatóság által is regisztrált tanácsadó jogosult végezni. A megfelelő tanácsadó szerepel a Nemzeti Közlekedési Hatóság névjegyzékében. A vállalkozásoknak a biztonsági tanácsadó kinevezéséről 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságot. A kinevezést a tanácsadónak is írásban igazolnia kell. Ugyanez érvényes a tanácsadói kinevezés megszüntetésére is.

Cégfelmérés, folyamatos felügyelet

Ennek során első körben felméri a vállalkozás tevékenységének részleteit, meghatározza a betartandó előírásokat és írásos javaslatot tesz az esetleg szükséges korrekciókra. Ezt követően a monitorozást folyamatosan végzi egyrészt a tevékenység kockázatainak minimális szintre szorítása érdekében, másrészt a szabálytalanságok által előidézett hatósági bírságok megelőzésének céljából.

Szabályzatok, munkaköri dokumentációk

Tanácsadói feladatként jelenik meg az érintett munkatársak részére előírt szabályzatok meglétének, megfelelőségének vizsgálata is. A tanácsadó közreműködik a hatályos veszélyes áru – előírásokat maradéktalanul tartalmazó munkaköri dokumentáció(k) kidolgozásában.

Tanácsadói dokumentációk

A vállalkozások és az ellenőrzést végző hatóságok részére a biztonsági tanácsadónak minden év elteltével jogszabályban meghatározott terjedelmű éves jelentést kell készítenie, melyben összegzi a vállalkozás eltelt évben végzett veszélyes áru – szállítási tevékenységét. A dokumentumot a vállalkozásnak öt évig őriznie szükséges.

Szintén a tanácsadó jogszabályban rögzített kötelessége, hogy a szállítással összefüggő rendkívüli eseményeket követően baleseti jelentést készítsen és juttasson el az érintett hatóság részére. Az ilyen eseményeket a hatályos ADR 1.8.5 szakasza mutatja be.

Ezen kívül a tanácsadó feladata annak ellenőrzése, hogy az adott vállalkozásnál a veszélyes árukkal kapcsolatos munkakörökben dolgozók részére rendelkezésre áll-e megfelelő tartalmú munkaköri dokumentáció (munkaköri leírás, munkautasítás, technológiai utasítás, bármilyen folyamatszabályozás.) Ha a dokumentáció hiányzik, vagy nem megfelelő tartalmú, a tanácsadó köteles javaslatot tenni annak megfelelő korrigálására.

Cégképviselet

A tanácsadó szakmai tudásával képviseli a vállalkozást üzleti partnereivel folytatott egyeztetései, szerződések előkészítése, megkötése, esetleges jogviták során, továbbá bármilyen, a szállítási tevékenységet ellenőrző hatósággal folytatott eljárás során.

Érdeklődik?

Vegye fel velem a kapcsolatot a hét bármely napján. Írjon vagy hívjon bizalommal!
info@adrszallito.hu+36 30 219 7284

Kapcsolatfelvétel